Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Oś priorytetowa IV Energia Przyjazna Środowisku

Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Tytuł Projektu: Instalacja fotowoltaiczna w firmie FUNDAMENT

Wartość Projektu: 197 844,61 PLN
Wartość dofinansowania: 103 125,20 PLN
Cel projektu: Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne
Główne założenia projektu:
1. Optymalizacja zużycia kosztów energii niezbędnej do funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.
2. Uniezależnienie od lokalnych dostawców energii i zabezpieczenie przed awariami sieci